Gringon i blattebynThe gringo

Längd: 30 minuter

Manus och regi: Joakim Haldin

Producerat för: YLE / 2007

Visat på: YLE /  FST5

Under ett år följer vi rektorn Börje Ehrstrand och hans Rinkebyskola -värstingskolan som utvecklats till en av Sveriges mönsterskolor. Seportaget handlar om invandring, tolerans och acceptans i dagens Sverige.

Rinkebyskolan är en unik plats. I korridorerna talas det över 30 olika språk och över 60 nationaliteter studerar tillsammans. Vi möter också Folonko Dioanara, en av eleverna i skolan.

Duration: 30 minutes

Script/ Director: Joakim Haldin

Produced for: YLE / 2007

Broadcasted by: YLE /  FST5

During one year we were filming head master Börje Ehrstrand and his school in Rinkeby. The school is unique with over 60 nationalities studying together and with over 30 languages spoken.

The documentary film is about being a foreigner in todays Sweden. It is also about the struggle for acceptance. We also meet Folonko Dionara, one of the pupils at the school in Rinkeby (Stockholm).