TrendrapporterTrend Reports

På Haldin Communication samarbetar vi med en rad kunder kring produktionen av web-tv. Ett bra exempel på detta är de trend rapporter som vi gör för det svenska design företaget Malin De Seva i Stockholm.

Varje månad filmar och klipper vi en kort video som läggs upp på kundens olika kanaler på webben: Youtube, Vimeo, blogg, Facebook och företagets hemsida.

Trendrapporterna ger kunden synlighet samtidigt som de är ett sätt att dela med sig av kunskap.

At Haldin Communication we are working on several smaller projects for our customers. One example is the production of trend reports for the design company Malin De Seva in Stockholm.

Each month we produce short trend reports of the customers choice. These are later up-loaded to the different channels that the customers has on Youtube, Vimeo, Facebook and of course the company home page.