TV-inslagTV-inserts

Vi producerar kontinuerligt delar till större helheter. Det kan röra sig om web-tv, dokumentering av föreläsningar eller inslag för produktionsbolag, företag och tv-kanaler. Vi anpassar oss efter kundens behov, såväl ekonomiska som tidsramar. Några delar kan färdigställas under en arbetsdag medan andra följer en ambitiösare tidsplan.

As a company we are involved in all kinds of TV-productions. We produce whole TV-programmes as well as serials. But we are just as interested in smaller contributions to larger projects.
We continously produce TV-inserts for our customers. Sometimes the customer is another production house. Often it is regular company wanting video content for their webpage. But mostly the inserts are produced directly for various TV-channels.

Yrsa Stenius
Ett av många tv-inslag som vi producerat fokuserade på Yrsa Stenius, pressombudsman i Sverige.

Kaj Mickos
Ett annat inslag handlade om Kaj Mickos, professor i innovationsteknik i Stockholm.

Jan Berglin
Andra exempel är tecknaren Jan Berglin, designern Thomas Sandell och den nu framlidne musikern Povel Ramel.

Yrsa Stenius
One of many tv-inserts is one that we produced about Yrsa Stenius, pressombudsman in Sweden.

Kaj Mickos
Another was about tv-inserts was about Kaj Mickos, professor in innovation technique in Sweden.

Jan Berglin
Other people that we have filmed is Jan Berglin and his comic strips, the designer Thomas Sandell and the muscian Povel Ramel.