Bettina i StockholmBettina in Stockholm

Längd: 8 x 40 minuter

Programledare: Bettina Sågbom-Ek

Historiskt sakunnig: Herman Lindqvist

Producent: Joakim Haldin

Produceras för: YLE / 2010-2011

Visat på: YLE/ FST5 och SVT

Bettina i Stockholm är en talkshow i åtta delar som vi producerat för SVT och YLE. Serien filmades under våren 2011 och sänds under höstens lopp i både Finland och Sverige.

Serien fokuserar på den stora Sverigefinländska minoriteten i Sverige. I Sverige bor uppskattningsvis 100.000 finlandssvenskar och 300.000 finskspråkiga finländare. Om man till denna siffra lägger till andra och tredje generationens finländare och alla svenskar som via äktenskap eller vänskapsband har kontakter med Finland, uppskattar vi seriens målgrupp till mellan en halv till en miljon personer i Sverige.

I Bettina i Stockholm träffar vi kända finländare i Sverige, personer få visste om att hade en Finlandskoppling och svenskar som känner starkt för Finland. Vi besöker också olika delar av Sverige för att träffa människor i vardagen.

Herman Lindqvist deltar också i produktionen och berättar på sitt fascinerande sätt om gemensamma minnen som Finland och Sverige delar.

Duration: 8 x 40 minutes

Presenter: Bettina Sågbom-Ek

Historian: Herman Lindqvist

Producer: Joakim Haldin

Produced for: YLE / 2010-2011

Broadcasted by: YLE/ FST5 och SVT

Bettins Sågbom-Ek is a charismatic TV-host from Finland. In 2011 she moved to Stockholm for a few months. Out of this, a new talk-show called Bettina in Stockholm was born. The serial will be broadcasted at SVT and YLE in the Autumn of 2011.

In this production we focus on Finnish people living in Sweden. There are approximately 100.000 Swedish speaking Finns living in Sweden and 300.000 Finnish speaking finns. If we add people born in Sweden by Finnish parents, we get a target group in Sweden of something between half to one million viewers.

Bettina in Stockholm will be filmed both in Stockholm, but also in different parts of the country. In this production the author, journalist and hisorian Herman Lindqvist will take part.