På Luffen: BalkanVagabond’s Balkan

Längd: 8 x 25 minuter

Programledare: Joakim Haldin  & Karin Tötterman

Regi/ produktion: Joakim Haldin

Producerat för: YLE / 2005

Visat på: YLE / TV2

På Luffen är vårt eget TV-format och på basen av det har vi producerat sammanlagt fyra tv-serier för nordisk Public Service. På Luffen Balkan är den andra i raden och utgör en fortsättning på den första serien om Östeuropa.

Avsikten med På Luffen är presentera länder genom möten med lokalbefolkningen. Allt resande skall göras med allmänna kommunikationsmedel och flygresor skall undvikas så långt det går. Resandet skall vara såväl billigt som miljövänligt.

I åtta avsnitt får vi träffa unga vuxna på Balkan. Joakim Haldin och Karin Tötterman presenterar länderna Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, Albanien, Makedonien, Rumänien, Bulgarien och Turkiet. Under åtta halvtimmar ges Balkan ett ansikte. Serien har producerats för FST5 YLE.

Duration: 8 x 25 minutes

Presenters: Joakim Haldin  & Karin Tötterman

Producer: Joakim Haldin

Produced for: YLE / 2005

Broadcasted by: YLE / TV2

Vagabond´s X is our own TV-format. Based on this format we have produced four TV-serials for Nordic Public Service channels. Vagabond´s Balkan is the second serial and is a continuation of the first serial that focused on East-Europe. In eight parts we get to meet young adults in the Balkan region.

In eight episodes Joakim Haldin and Karin Tötterman take the viewers on a journey through Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, Albania, Macedonia, Romania, Bulgaria and Turkey – diving deep into the Balkans.

The tv-series has been produced for YLE/ FST5.