ReseprogramTravel TV-shows

Längd: 8 x 25 minuter

Regi/ produktion: Joakim Haldin

Producerat för: YLE / 2005-2011

Visat på: YLE / SVT / NRK / DR och RUV

På Luffen är vår reseserie som de senaste sex åren visats i alla nordiska länder. På Luffen Indien är vår senaste serie som år 2010 visats i Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Finland.

De fyra första serierna baserar sig på ett format som mest kan liknas vid genren lifestyle. Den femte och sista serien baserar sig på ett format som ligger några steg närmare fakta och resedokumentärer.

Programserien har också en stor web-portal, Finlands största resesajt, på adressen: http://svenska.yle.fi/paluffen

På Luffen har vid det här laget visats på alla Public Service kanaler i Norden (YLE, SVT, NRK, DR och RUV).

Första På Luffen serien handlade om Öst-Europa och länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien.

Den andra På Luffen serien tar tittarna med till Balkan och länderna: Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Monetegro, Albanien, Makedonien, Rumänien, Bulgarien och Turkiet.

Den tredje På Luffen serien fokuserar på Norden och de fem nordiska länderna: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Den fjärde På Luffen säsongen handlar om nordvästra Afrika och länderna: Marocko, Mauretanien, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Togo och Ghana.

Den senaste På Luffen serien gör en djupdykning i Indiens historia, samtid och framtid. Produktionsteamet besöker alla delar av landet, från Himachal Pradech i norr till Kerala i Söder. Från Bengalen i öster till Mumbay i väster.

Programledare: Joakim Haldin, Sonja Kailassaari, Mikaela Sonck, Karin Tötterman, Anna Blom.

Duration: 8 x 25 minutes

Production: Joakim Haldin

Produced for: YLE / 2005-2011

Broadcasted by: YLE / SVT / NRK / DR och RUV

Discover X is our travel TV-format that during the last 6-7 years has been produced for the Nordic Public Service channels. The latest serial is Discover India and during 2010 these eight episodes has been broadcasted in Norway, Denmark, Greenland, Finland and the Faroe Islands.

The Discover serieals are based on two formats. Production seasons 1-4 are based on a format that easiest can be described as lifestyle. The last and fifth season contains of programs that are closer o traveldocumentaries than lifestyle productions.

Discover East-Europe was our first travel production and focused on the countries: Eastonia, Latvia, Lithuania, Poland, Tzech republic, Slovakia, Hungary and Slovenia.

The second season took the viewers to: Croatia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, Rumania, Bulgaria and Turkey.

The third season focused on the Nordic countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland.

The fourth season was our toughest production ever and focused on Norh-West Africa and the following countries: Marocco, Mauretania, Senegal, The Gambia, Mali, Burkina Faso, Togo and Ghana.

Our last production focused entirely on India. We filmed in all parts of the country, from Himachal Pradech in the North to Kerala in the South. From West Bengal in the East to Mumbay in the West.

These productions have been broadcasted at the Public Service channels in the Nordic region (YLE, SVT, DR, NRK, RUV).

In 2010 Discover India reached hundreds of thosands of viewers in Norway, Denmark, Finland, Greenland and the Faroe Islands.

The following people have been presenters in the productions: Joakim Haldin, Sonja Kailassaari, Mikaela Sonck, Karin Tötterman and Anna Blom.