Sommaren för med sig förändringarSummer brings changes

Sommaren är här och därmed har vi drivit igenom den omstrukturering av vårt företag som jag skrivit om i tidigare blogginlägg. Från och med sommaren 2013 är London en central plats för vårt företag.

I samband med vår omstrukturering så har vi inkluderat designern Malin De Seva i vår verksamhet. Detta innebär att Haldin Communication framöver kommer att kunna erbjuda virtuell design, produktionsdesign, animationer och grafiska produktionstjänster. Det här kommer väl till pass i våra egna film- och TV-produktioner samt i de paketlösningar som vi kan erbjuda våra kunder.

Det är med tillförsikt som vi bygger vår nya internationella verksamhet och öppnar dörren till världen. Vi vill vara närvarande där det händer och där energin ständigt förnyas och aldrig stagnerar. Tillsammans med våra frilansare runt om i världen tar vi ytterligare ett steg mot en mer internationell företagsmodell och produktioner som för oss alla lite närmare varandra. Vi fortsätter satsa på innehåll som du minns.

Summer is here and so we pushed through the restructuring of our company I’ve written about in previous blog posts. From summer 2013, London is a central location for our company.

In connection with our restructuring, we have included designer Malin De Seva in our business. This means that Haldin Communication in the future will be able to offer virtual design, production design, animation and graphic production services. This comes in handy in our own film and television productions as well as in the packages that we can offer our customers.

It is with confidence that we are building our new international operations, and open the door to the world. We want to be present where the action is and where the energy is constantly renewed and never stagnate. Together with our freelancers around the world, we take another step towards a more international business model and productions that bring us all a little closer together. We continue to invest in content that you remember.