Följ oss på vår nya resaJoin us on our new journey

Det senaste året har vi ändrat vår företagsstruktur från grunden. Alla måste ibland fråga sig: “Finns det en alternativ väg att gå? En bättre väg?” Man skall kanske inte ändra på saker som fungerar väl men å andra sidan finns det inte ett enda bevis på att det lönar sig att stagnera. På Haldin Communication blickar vi ständigt framåt och tittar sällan bakåt. Kort och gott för att kreativiteten endast föds i stunden och för att framtiden kan vi alltid påverka.

Vi har därför framgångsrikt startat Haldin Communication LTD i London och bygger i denna världsmetropol vårt nya bo. I den här staden vill vi vara en del av den ständiga förnyelse som äger rum som en konsekvens av den hårda konkurrensen. Vi vill bygga vår företagskärna i en miljö som inte enbart uppmuntrar till förnyelse utan kräver det. Ett företag som skiljer sig dramatiskt från de stora jättarna på marknaden. Vi vill helt enkelt så olika saker och har fundamentalt olika grundvärderingar. På Haldin Communication kommer vi alltid att förbli oss själva trogna.

Våra rötter är livsviktiga för oss. Våra rötter finns i Norden; i Stockholm, Helsingfors och Vasa. Vår ambition är att fortsätta jobba för ett nära samarbete mellan Finland och Sverige och de övriga nordiska länderna. Det gör vi med produktioner som berör. Vi gör dem på vårt eget sätt.

Vårt nya konkreta bidrag till er är det internationella. Våra bästa team innehåller medlemmar från hela världen och vi är övertygade om att det mångkulturella teamet alltid är det starkaste. Det monokulturella tankesättet har ingen chans på framtidens arena.

Det viktigaste för oss är den energi som vi förmedlar och den är alltid gränslös. Därför har vi nu flyttat fokus från Norden till Europa och världen i stort. Vi välkomnar er med på vår resa. Vi tar er jorden runt på 30 minuter, på vårt eget sätt men helt och hållet för dig!This past year we have changed our company structure from scratch. Everyone must sometimes ask themselves: “Is there an alternative road to choose? A better way? ” One should perhaps not change things that work well but on the other hand, stagnating is never really an option, is it? At Haldin Communication we constantly look ahead and never back. In short, because creativity is only born in the moment and we can always influence the future, never the past.

Therefore, we have successfully launched Haldin Communication LTD in London and from this world metropolis we´re building something new. In this city, we want to be a part of the constant renewal that takes place as a consequence of the intense competition. We want to build our business core in an environment that not only encourages innovation but requires it. As a company we differ dramatically from the big giants on the market. We simply want different things and we have fundamentally different core values. At Haldin Communication we will always remain true to ourselves.

Our roots are vital to us. Our roots are in the Nordic region: Stockholm, Helsinki and Vaasa. Our ambition is to continue our close cooperation between Finland and Sweden and the other Nordic countries. We do this with productions that move people´s hearts. We do it in our own way.

Our contribution to the world of media is the international input. Our best team always consists of members from all over the world and we are confident that the multicultural team always is the strongest one.

The most important thing for us is the energy that we communicate and this energy is always borderless. Therefore, we have now shifted our focus from the Nordic countries to Europe and the world at large. We welcome you on our journey. We take you around the world in 30 minutes, in our own way for sure; but everything is produced for you!