Internationell sommar och höstInternational Summer and Autumn

Våren 2014 har varit intensiv för oss på Haldin Communication. Vi har tagit viktiga steg för att på allvar bli en del av den brittiska indie-scenen. Vårt fokus ligger starkt på internationella projekt och vi fortsätter bygga vårt nätverk till aktörer på den globala mediamarknaden. Vi är mycket glada över den respons som Haldin Communication fått de senaste månaderna, bland annat under MIP-TV i Cannes i april i år. Under de senaste månaderna har vi jobbat med att stärka vårt nätverk av frilansare med flera viktiga spelare runt om i världen.

Vi väljer med omsorg varje enskilt projekt som vi sätter vår stämpel på. Om vi tittar på våra konkreta produktioner så kan vi konstatera att vår dokumentärfilm Girlpower är klar och den sänds hösten 2014 på YLE i Finland. Filmen representerar den typ av entusiasmerande projekt som vi vill stå för nu och i framtiden.

Samtidigt har vi startat ett dokumentärfilmsprojekt som filmas och klipps under sommaren och hösten och filmen blir klar för distribution i februari 2015. Den här filmen är en roadmovie som tittar på Stockholm och hur staden förändrats under de senaste 50 åren. Det är Sveriges äldsta kvinnliga taxichaufför (Bettan, 83 år), som tar oss genom svensk kulturhistoria i sin Mercedes. Återigen ett projekt som kommer att beröra.

Vi jobbar stenhårt med nya TV-format och mycket av det arbetet sker i det fördolda. Vårt format Mitt Nya Land är nu redo att lanseras internationellt och vi samarbetar med nya aktörer i vår ambition att göra detta unika format till en framgång också utanför Norden. Den andra säsongen av Mitt Nya Land på svenska är nu i produktion och kommer att filmas i augusti, september och oktober runt om i världen. Den här serien blir klar för leverans i februari 2015 och sänds strax därefter.

Under det senaste året har vi tagit målmedvetna steg inom området för produktionsmusik. Vi jobbar med ett projekt som kommer att ge klara synergieffekter och öka företagets framgång på lång sikt. Vi har orsak att återkomma till många av de här ämnena i senare blogginlägg. Till dess, njut av våren!Spring 2014 has been intense for us at Haldin Communication. We have taken important steps to becoming a part of the British indie scene. Our focus is strongly on International projects and we continue to build our network in the global media market. We are very excited about the response that Haldin Communication has received in recent months, especially at the MIP-TV in Cannes in April this year. In recent months we have been working to strengthen our network of freelancers with several key players around the world.

We carefully select each project that we put our stamp on. If we look at our concrete productions, we are happy to inform you that our documentary film Girl Power is ready and will be aired in Autumn 2014 on YLE in Finland. The film represents well the kind of exhilarating projects that we stand for now and in the future.

Meanwhile, we have started a documentary project that is in production at the moment. The film will be ready for distribution in February 2015. It is a road movie that looks at Stockholm and how the city has changed over the past 50 years. The oldest female taxi driver in town (Bettan, 83 years), takes us through the Swedish cultural history in her Mercedes. Again, a project that will touch people´s hearts.

We’re working really hard on new TV formats and most of it is done behind the scenes. Our format My New Country is now ready to be launched internationally and we collaborate with new players in our ambition to make this unique TV-format a success also outside the Nordic region. The second season of My New Country in Swedish is now in production and will be filmed in August, September and October around the world. This series will be ready for delivery in February 2015 and will be aired shortly thereafter.

Over the past year we have had a huge interest in the field of production music. We are working on a project that will provide synergies and increase our long-term success. We have reason to return to many of these topics in later blog posts. Till then, enjoy the Spring.