Mitt Nya Land – Säsong 2My New Country – Season 2

De senaste fem månaderna har vi arbetat intensivt med den andra säsongen av TV-serien Mitt Nya Land – baserad på vårt eget TV-format. Produktionen görs på svenska för YLE och vi producerar 11 avsnitt i år. Det första avsnittet filmades i Finland i juni och har redan redigerats, men den här veckan börjar vi filma utomlands. Återstår alltså tio avsnitt.

Under de kommande tio veckorna kommer vi att filma sammanlagt 50 inslag utomlands och fler än 100 personer är inblandade, runt om i världen. Mitt Nya Land är en mycket komplex produktion men vi gör vårt bästa för att hålla klar fokus. Vi har förfinat formatet och vårt produktionsteam står nu redo.

I Mitt Nya Land följer vi ett antal expats och de blir våra korrespondenter eller amatör journalister om du så vill. Det är mötet mellan professionella mediearbetare och amatörer som utgör kärnan i vårt företags verksamhet. Vi tror starkt på just det mötet och vi vet att det är framtiden. Det finns tusentals produktionsbolag som fokuserar på kändisar. Vi tror på den magi som finns hos vanliga människor och i deras berättelser.

Tillsammans med fem unga vuxna skapar vi en TV-upplevelse som tar tittarna till Chile, Australien, Italien, Island och Storbritannien. TV-serien blir klar för leverans i februari 2015 och sänds kort därefter.

Vi inbjuder er alla att följa produktionen på nätet. Du hittar dagliga uppdateringar på Twitter och Instagram (en ny kanal för oss i år). Senare i år öppnar vi vår nya Youtube-kanal och aktiviteten på Facebook börjar i samma veva. Om du vill följa produktionsprocessen och filmningarna runt om i världen, välj någon av länkarna nedan:

www.twitter.com/mittnyaland

www.youtube.com/user/MittNyaLand2013

www.instagram.com/mittnyaland

www.facebook.com/MittNyaLandThe last five months we have been working intensively on the second season of the TV series My New Country – based on our own TV format. The production is made in Swedish for YLE and we are producing 11 episodes this year. The first episode, filmed in Finland, is already edited, but this week we start filming abroad.

During the next ten weeks we will be shooting all togehter 50 segments with more than 100 people involved, all around the world. My New Country is a very complex production, we´re doing our best maintaining an ultra sharp focus. We have been refining the format and our production team is now ready to go.

In My New Country expats living abroad become our correspondents or amateur journalist if you like. This is the core idea and vision of our company. We wish to be the melting pot of professional media workers and amateurs. We are convinced that this is the future. There are thousands of production houses focusing on celebrities. At Haldin Communication we are moved by the stories of the man on the street.

Together with five young adults we are creating a TV experience that will bring the viewers to Chile, Australia, Italy, Iceland and the UK. The TV series will be ready for delivery in February 2015 and aired shortly there after.

We invite you all to follow the production online! You will find daily updates on Twitter and Instagram (a new channel for us this year). Later this year we start our activities on Youtube and Facebook. If you wish to follow the production process and the shootings abroad, pick any of the links below:

www.twitter.com/mittnyaland

www.youtube.com/user/MittNyaLand2013

www.instagram.com/mittnyaland

www.facebook.com/MittNyaLand