Mitt Nya Land 2My New Country 2

Längd: 11 x 30 min

Huvudperson: 5 korrespondenter

Produktion/ regi: Joakim Haldin

Foto/ klipp: Joakim Haldin

Ljudmix: Jonathan Wolst

Animationer: Munawer Ali

Produceras för: YLE

Visas: Våren 2015

Allt fler unga vuxna lämnar sina hemländer för att studera, jobba eller hitta sig själva. Dessa tuffa expats är fulla av potential. De är våra korrespondenter – seriens ögon och öron ute i världen. I varje avsnitt tar vi tittaren jorden runt, från land till land, från korrespondent till korrespondent.

Genom casting valdes fem korrespondenter våren 2014. De är finländare från olika regioner, i olika åldrar och med varierande bakgrund. Det som förenar dem alla är att de lever sina liv utomlands.

I andra säsongen av Mitt Nya Land tar vi er med på en fascinerande resa till Chile, Australien, Italien, England och Island. Till vår hjälp har vi våra fem korrespondenter: Katarina Jansson, Ingrid Öhberg, Freja Lindeman, Kim Varstala och Christoffer Westerlund.

Length: 11 x 30 min.

Main character: 5 correspondents

Script/ dir: Joakim Haldin

Photo/ Edit: Joakim Haldin

Soundmix: Jonathan Wolst

Animations: Munawer Ali

Produced for: YLE

For the second season we elected five correspondents. They are Finnish people from different regions, of different ages and with different backgrounds. What unites them all is that they live their lives abroad.

More and more young people are leaving their home country to live their dream. These bold expats are full of potential. They are the correspondents of the show – our eyes and ears around the world.

In the second season of My New Country, we take you on a fascinating journey to Chile, Australia, Italy, England and Iceland. To guide us we rely on our five correspondents: Katarina Jansson, Ingrid Öhberg, Freja Lindeman, Kim Varstala and Christoffer Westerlund.