Den inre resanThe inner journey

Det finns två förhållningssätt till begreppet trender. Man kan skapa trender eller följa dem. Det finns trender som man helst blundar inför och trender som man gärna förstärker.  Ur vårt perspektiv sett så är det extremt viktigt att vara sin egen världsbild trogen. Allt annat är i längden dömt att misslyckas.

Sedan 2004 har vi jobbat med en rad olika reseprogram. Det beror på att samhället varit och är i behov av positiva referensbilder som motvikt till dem som dominerar informationsflödet. Då vi producerade vårt första reseprogram för tolv år sedan var ambitionen att få folk att intressera sig för sin omvärld. Avsikten var att presentera länder och kulturer med lokalbefolkningens hjälp. Ett nära dokumenterande och med minsta möjliga självcentrering.

Omkring 2010 började vi jobba med formatet “mitt nya land” som ger vanliga expats möjligheten att titta på sina länder med journalistens ögon. Dels är detta en trend och en del av tidsandan. Dels rör det sig i grunden också  om ett demokratiprojekt. Ingen har längre monopol på omvärldsbeskrivningen och det är i grunden rätt och riktigt.

I vår strävan att analysera trender men samtidigt vara vår egen värlsbild trogen, har vi en tid  jobbat på nya projekt.  Den här utvecklingsprocessen pågår ständigt och blir egentligen aldrig klar.

Låt oss kalla den nya trenden för “den inre resan”. Vi jobbar just nu med tre projekt som vi kommer att presentera mer ingående under årets lopp.

There are essentially two ways of approaching trends. You either start a trends or you follow it.  Then there are trends you don’t  like and trends that you are happy to strengthen. From our perspective, the most important thing is being true to our own world view. Anything else is ultimately doomed to fail.

Since 2004 we have worked on a variety of travel shows. It is because society has been and is in need of positive reference images as counterweight to those which dominate in media. When we produced our first travel shows twelve years ago, the aim was to get people interested in countries and cultures around us. The intention was to present the world with the help of  local people. We wanted to create something that is real and true and with a minimum level of ego.

After 2010, we started working on the format “My new country”,  which gives expats the opportunity of looking at their new countries in a way that earlier only journalists did. It is a trend and part of the zeitgeist. But it is also a democracy project. No one should any longer have monopoly on information and the flow of it. This is a trend we support wholeheartedly.

In our effort to analyze trends, while still being our own world view faightful, we have been working on new projects. We currently have three projects in the pipeline that we will present in more detail during the year. Let’s call the new trend ”the inner journey”.